Javni uvid u Nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog-Beočin sa elementima detaljne regulacije i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog-Beočin sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu

Oglas

Nacrt PPPPN gasovoda Futog-Beočin
Pregledna karta prostora
Referalna karta 1-Posebna namena prostora
Referalna karta 2-1 Mreža naselja-infrastrukturni sistemi-prirodni resursi-zaštita
Referalna karta 2-2 Mreža naselja-infrastrukturni sistemi-prirodni resursi-zaštita
Referalna karta 2-3 Mreža naselja-infrastrukturni sistemi-prirodni resursi-zaštita
Referalna karta 2-4 Mreža naselja-infrastrukturni sistemi-prirodni resursi-zaštita
Referalna karta 2-5 Mreža naselja-infrastrukturni sistemi-prirodni resursi-zaštita
Referalna karta 2-6 Mreža naselja-infrastrukturni sistemi-prirodni resursi-zaštita
Referalna karta 2-7 Mreža naselja-infrastrukturni sistemi-prirodni resursi-zaštita
Referalna karta 2-8 Mreža naselja-infrastrukturni sistemi-prirodni resursi-zaštita
Referalna karta 3-Sprovođenje plana

Prilog 1-Poprečni profil pristupnog puta
Prilog 2-Podužni profil pristupnog puta
Prilog 3 -UKRŠTANjE SA DRŽAVNIM PUTEM Ib 12
Prilog 4 -UKRŠTANjE SA DRŽAVNIM PUTEM IIa 119
Prilog 5-Tipski ukrštaj sa kanalom
Prilozi 6-7-8
Prilog 9-GRC-PRISTUPNI PUT
Prilog 9-GRČ-PRISTUPNI PUT
Prilog 10-GMRS

Izveštaj o SPU PPPPN gasovoda Futog-Beočin na životnu sredinu
Grafički prilog 1-IZVOD IZ PLANA VIŠEG REDA
Grafički prilog 2-POSTOJEĆE STANjE PROSTORA NA ORTO-FOTO
Grafički prilog 3-1-Izvod iz Nacrta Prostornog plana-Referalna karta 2-1
Grafički prilog 3-2-Izvod iz Nacrta Prostornog plana-Referalna karta 2-2
Grafički prilog 3-3-Izvod iz Nacrta Prostornog plana-Referalna karta 2-3
Grafički prilog 3-4-Izvod iz Nacrta Prostornog plana-Referalna karta 2-4
Grafički prilog 3-5-Izvod iz Nacrta Prostornog plana-Referalna karta 2-5
Grafički prilog 3-6-Izvod iz Nacrta Prostornog plana-Referalna karta 2-6
Grafički prilog 3-7-Izvod iz Nacrta Prostornog plana-Referalna karta 2-7
Grafički prilog 3-8-Izvod iz Nacrta Prostornog plana-Referalna karta 2-8
Grafički prilog 4-INŽENjERSKO-GEOLOŠKA KARTA
Grafički prilog 5- PEDOLOŠKA KARTA