Javni uvid u NPPPPN predela “Vršačke planine” i izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN predela “Vršačke planine” na životnu sredinu

Javni uvid u Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 30 dana, od 06.02.2020. godine do 06.03.2020. godine.

Javna prezentacija Nacrta prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u zgradi Skupštine Grada Vršca, u velikoj sali,  Trg pobede br. 1, Vršac, 25.02.2020. godine u 11:00 časova.

  1. Oglas za javni uvid
  2. PPPPN predela „Vršačke planine“ – tekstualni deo
  3. R1-Posebna namena prostora
  4. R1a-Posebna namena prostora područja posebne namene
  5. R2-Mreža naselja i infrastrukturni sistemi
  6. R3-1-Zaštita prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara
  7. R3-2-Prirodni resursi i zaštita životne sredine
  8. R4-Karta sprovođenja
  9. Izveštaj o strateškoj procena uticaja PPPPN predela „Vršačke planine“ na životnu sredinu – tekstualni deo
  10. Izveštaj o strateškoj procena uticaja PPPPN predela „Vršačke planine“ na životnu sredinu – grafički deo