Javno slušanje na temu „kvalitet vazduha u Srbiji“ u Domu Narodne skupštine Republike

U Domu Narodne skupštine Republike Srbije 10. februara 2020. godine održano je Javno slušanje Odbora za zaštitu životne sredine, čija se tema odnosi na kvalitet vazduha u Srbiji.

Ovo slušanje je otvorila Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine i Odbora za zaštitu životne sredine, Andrea Oricio, šef Misije OEBS u Srbiji, Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine i Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda.

A, govorili su i Milenko Jovanović iz Agencije za zaštitu životne sredine, Uroš Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Dragan Đurica, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine i prof. dr Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta.

V.D. pomoćnika pokrajinskog sekretara govorio je u svom izlaganju o stanju kvaliteta vazduha u APV, lokalnoj mreži automatskih stanica kojom upravlja Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i tom prilikom istakao sve one aktivnosti koje je Pokrajinski sekretarijat preduzeo u cilju unapređenja monitoringa u minulom periodu što je jedan od preduslova za kvalitetno izveštavanje, dalje akcije i mere koje doprinose smanjenju aerozagađenja. Takođe, osvrnuo se i na probleme u manjku kapaciteta i informacija kada je u pitanju zaštita vazduha a pogotovo na nivou jedinica lokalnih samouprava i rekao da je cilj da u narednom periodu budu edukovane i osnažene upravo opštine i gradovi u APV kako bi imali što kvalitetnije podatke neophodne za ocenu kvaliteta vazduha.

Posle izlaganja svih govornika, usledila je dvočasovna diskusija na ovu temu.