Sektor za inspekcijske poslove

Категорија је направљена за “Navigation menu”

Obaveštenje

Inspekciji za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 11.05.2020. godine, u 14 časova i 11 minuta, [...]

Oglasna tabla

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU “Sl.glasnik”, br. 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje Javno dostavljanje Član 78. (1) Javno dostavljanje vrši se:        1) ako [...]