Sektor za inspekcijske poslove

Категорија је направљена за “Navigation menu”

Kontrola donetih planskih dokumenata

Naziv usluge: Kontrola donetih planskih dokumenata Organ zadužen za sprovođenje (Sektor) Sektor za inspekcijske poslove Pravni osnov Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni [...]

Opšti podaci o sektoru

Sektor za inspekcijske poslove Rukovodilac sektora je pomoćnik pokrajinskog sekretara. Obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i usmeravanje rada Sektora; raspoređuje poslove [...]

Godišnji planovi i izveštaji

Godišnji planovi i zveštaji Godišnji plan inspekcijskog nadzora inspekcije za zaštitu životne sredine, za 2022. godinu. Arhiva Izveštaj o radu Inspekcije za zaštitu [...]

Zaštita prirode -kontrolne liste

Zaštita prirode KL ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJAUPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM KL-01-01/02 KL ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ČUVARSKA SLUŽBA KL-02-01/02 KL ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA [...]

Kontrola upravljanja otpadom -kontrolne liste

Kontrola upravljanja otpadom Prekogranicno_kretanje_otpada Šifra KL Naziv Kontrolne liste KL-01-02/01 Operater postrojenja za upravljanje otpadom KL-02-01/01  Subjekti upravljanja ambalažnim otpadom KL-03-01/01  Stavljanje plastičnih [...]

Kontrolne liste urbanističke inspekcije

Kontrolne liste urbanističke inspekcije UI_KL01-obrađivači UI_KL02-PPRS UI_KL03-RPP UI_KL04-PPPPN UI_KL05-PPO UI_KL06-GUP UI_KL07-PGR UI_KL08-PDR UI_KL09-UP UI_KL10-LU UI_KL11-PSP UI_KL12-IJO [...]