Sektor za inspekcijske poslove

Категорија је направљена за “Navigation menu”

Kontrolne liste

Kontrolne liste Sektora za inspekcije poslove: Zaštita životne sredine u industrijskim objektima Kontrola upravljanja otpadom Zaštita od nejonizujućih zračenja Zaštita prirode Zaštita ribljeg fonda [...]

Podnošenje prijave

Ukoliko imate prijavu u oblasti životne sredine, molimo Vas da iskoristite sliku niže (algoritam za podnošenje prijava) i utvrdite u čijoj nadležnosti je [...]

Organizaciona struktura

U Sektoru za inspekcijske poslove ima ukupno 21 zaposleni: pomoćnik pokrajinskog sekretara i 20 stručnih saradnika – inspektora. Sektor je organizovan preko područnih [...]

Inspekcijski poslovi

Sektor za inspekcijske poslove Rukovodilac sektora je vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara Nemanja Ivanović. Kontrola industrijskih objekata (Novi Sad i 4 područne jedinice [...]