PS za urbanizam i zaštitu životne sredine

Obaveštenje

Inspekciji za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 11.05.2020. godine, u 14 časova i 11 minuta, [...]