Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa „TOYO TIRE“, na katastarskoj parceli broj 7949 ko Inđija, u Srbiji

Javna prezentacija Urbanističkog projekta održaće se u trajanju od 7 dana, od 19.02.2021. do 26.02.2021. godine.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat. Primedbe i sugestije mogu dostaviti u toku trajanja javne prezentacije na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, u periodu trajanja javne prezentacije, a najkasnije do 26.02.2021. godine.

Javni poziv