Javna prezentacija Nacrta Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda broj 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin, Subotica, 08. septembar 2022. godine

U četvrtak, 08.09.2022. godine, u Plavoj sali, u zgradi Skupštine Grada Subotica, održana je javna prezentacija Nacrta Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda broj 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin koju je organizovao Nosilac izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je „Šidprojekt“ DOO iz Šida.
Javni uvid u Nacrt Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda broj 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin održava se u trajanju od 15 dana, od 05.09.2022. do 19.09.2022. godine u Gradu Subotica, Opštini Kanjiža i Opštini Senta, kao i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.
U uvodnoj reči, Jelena Vujasinović Grkinić, dipl.inž.arh.-master, savetnica za urbanizam u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, obratila se prisutnima i prezentovala aktivnosti u postupku izrade Prostornog plana – donošenje odluke o izradi, održavanje ranog javnog uvida i vršenje stručne kontrole, nakon čega je predstavnica Obrađivača, odgovorni planer Danijela Mirković, dipl.inž.arh predstavila Prostorni plan u osnovnim elementima.
Kroz prezentaciju je dat prikaz Izmena i dopuna Prostornog plana sa ciljem usklađivanja sa važećom zakonskom reulativom. Promenom kategorizacije, donica puta Subotica – Senta je DP II B reda br.300 i samim tim izmenjeni su i elementi za definisanje saobraćajnice. Predmet izmene i dopune prostornog plana je korekcija planskog rešenja i detaljne razrade za deonicu puta između Subotice i Sente.
Javnoj prezentaciji prisustvovali su predstavnici Sekretarijata za građevinarstvo Gradske uprave Grada Subotica, predstavnici Obrađivača, GMP Gramont NS iz Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Nakon prezentacije upućen je poziv zainteresovanim licima da dostave primedbe na Nacrt Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda broj 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin, do kraja trajanja javnog uvida, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma Gradske uprave Subotica, Opštinske uprave Kanjiža, Opštinske uprave Senta i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 05.10.2022. godine u Novom Sadu, u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u sali na drugom spratu, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.