Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2021. godini, za izradu projektno-tehničke dokumentacije i realizaciju projektnih aktivnosti na rešavanju problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

 

ROKOVI ZA SPROVOĐENЈE KONKURSA dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ od 08.11.2021. godine do 22.11.2021. godine.

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu tehničke dokumentacije“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osobe za prijave su Tamara Orlović i Svetlana Marušić, na brojeve telefona: 021/487 4484 i 021/487 4735, e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs i svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs)

Tekst konkursa

PRIJAVNI FORMULAR