Javni uvid u Nacrt PPPPN za podsistem za navodnjavanje „Telečka“ sa elementima za direktno sprovođenje i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene za podsistem za navodnjavanje „Telečka“ sa elementima za direktno sprovođenje na životnu sredinu