Javni uvid u Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine na životnu sredinu

Javni uvid u Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godinei Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine na životnu sredinu, održaće se u trajanju od 30 dana, od 21.03.2022. godine do 19.04.2022. godine.

Javne prezentacije Nacrta Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine biće održane prema sledećem rasporedu:

Sremski upravni okrug – sedište Sremska Mitrovica – dana 22.03.2022. godine u 11 časova, sala br.1 u zgradi Gradske uprave Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br. 13, Sremska Mitrovica

Srednjobanatski upravni okrug – sedište Zrenjanin – dana 24.03.2022. godine u 11 časova, multimedijalna sala br.101 u zgradi Gradske kuće Grada Zrenjanina, Trg slobode 10, Zrenjanin

Severnobački upravni okrug – sedište Subotica – dana 29.03.2022. godine u 11 časova, amfiteatar u prostorijama Severnobačkog upravnog okruga, Trg Lazara Nešića 1, Subotica

Zapadnobački upravni okrug – sedište Sombor – dana 31.03.2022. godine u 11 časova, svečana sala Gradske kuće u Somboru, Trg cara uroša 1, Sombor

Južnobački upravni okrug – sedište Novi Sad – dana 05.04.2022. godine u 11 časova, velika sala Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona 1, Novi Sad

Južnobanatski upravni okrug – sedište Pančevo – dana 07.04.2022. godine u 11 časova, mala sala Gradske uprave Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo

Severnobantski upravni okrug – sedište Kikinda – dana 11.04.2022. godine u 11 časova, Svečana sala gradske uprave u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 11.05.2022. godine u Novom Sadu, u velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.