Konferencija Preusmeravanje bio otpada sa deponija, mala i velika postrojenja za tretman

U sredu, 14. septembra 2022. godine, u sali Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je konferencija pod nazivom „Preusmeravanje bio otpada sa deponija, mala i velika postrojenja za tretman“. U uvodnoj reči, v.d. pomoćnik pokrajinskog sekretara Nemanja Erceg, obratio se prisutnima i tom prilikom istakao značaj upravljanja otpadom sa posebnim osvrtom na implementaciju transponovanih Direktiva koje nameću zahteve državama da preduzmu potrebne mere osmišljene da bi se postigla ukupna stopa reciklaže od 50% za otpad iz domaćinstava i sličnih tokova otpada, a što će biti postignuto uspostavljanjem integrisanih regionalnih sistema za upravljanje otpadom, i ujedno predstavlja ekonomski opravdano rešenje u okviru čega bi otpad sakupljen iz više opština bio tretiran na postrojenjima za separaciju reciklabilnog otpada, kompostiran radi ispunjenja ciljeva za smanjenje biorazgradivog otpada i ostatak odlagan na regionalnim deponijama.

Naglašeno je da su Pokrajinski sekretarijat i Pokrajinska vlada posebno posvećeni aktivnostima koji doprinose boljoj i efikasnijoj zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, kao i da će u budućem periodu dati svoj maksimum u pružanju podrške lokalnim samoupravama za uspostavljanje dobre prakse kako u upravljanju otpadom tako i u svim oblastima koji se tiču zaštite životne sredine.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije, lokalnih samouprava, Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada kao i predstavnici zemalja iz regiona i sveta koji su kroz prezentacije ukazali na značaj, uspostavljena rešenja ali i poteškoće sa kojima se suočavaju u okviru upravljanja otpadom.

 U sklopu Konferencije organizovan je i obilazak kompostilišta u Novom Sadu kao primer dobre prakse za unapređenje sistema upravljanja otpadom.