Оbaveštenje o Javnom uvidu u Nacrt PPPPN za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema na životnu sredinu

 

Javni uvid u Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja održaće se, u trajanju od 30 dana, od 15.08.2019. godine do 14.09.2019. godine.

Javna prezentacija Nacrta prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana 29.08.2019. godine u 11,00 časova u Gradu Sremska Mitrovica, u zgradi Skupštine Grada Sremska Mitrovica, sala 2, adresa Svetog Dimitrija 13, Sremska Mitrovica.

  1. oglas za javni uvid
  2. PPPPN za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema
  3. R1-Posebna namena prostora
  4. R2-Mreža naselja i infrastrukturni sistemi
  5. R3-Vodna infrastruktura
  6. R4.1-Prirodni resursi i  zaštita životne sredine
  7. R4.2-Zaštita prirodnih i kulturnih dobara
  8. R5-Karta sprovođenja
  9. Strateška procena uticaja PPPPN za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema na životnu sredinu
  10. R0-Prirodni resursi, zone negativnih uticaja i degradacioni punktovi sa merama zaštite