Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport za sopstvene potrebe neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine privrednom društvu MLAMARMO DOO, Birčaninova 57, Lukićevo

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport za sopstvene potrebe neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine privrednom društvu MLAMARMO DOO, Birčaninova 57, Lukićevo.
Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 334 koji se nalazi na sajtu sekretarijata

Registar izdatih dozvola