Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine preduzetniku GORAN DIMITRIĆ PR SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN RECIKLAŽA SDGI POLIPET SREMSKI KARLOVCI, Ive Andrića 16, Sremski Karlovci

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine preduzetniku GORAN DIMITRIĆ PR SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN RECIKLAŽA SDGI POLIPET SREMSKI KARLOVCI, Ive Andrića 16, Sremski Karlovci.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 237-1 koji se nalazi na sajtu sekretarijata http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/надлежности/сектор-за-чистију-производњу-обновљи/управљање-отпадом/регистар-издатих-дозвола/