Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine privrednom društvu NEOTEHNIKA DOO NOVI SAD, Kralja Aleksandra 12, Novi Sad.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine, privrednom društvu NEOTEHNIKA DOO NOVI SAD, Kralja Aleksandra 12, Novi Sad.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 325 koji se nalazi na sajtu sekretarijata https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/надлежности/сектор-за-чистију-производњу-обновљи/управљање-отпадом/регистар-издатих-дозвола/