Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje opasnog otpada, operateru METAL FORMA KOS d.o.o. Pančevo, na lokaciji u PANČEVU, Kudeljarski nasip Prva br. 122d, , na k.p. br. 11416/22 KO Pančevo

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole skladištenje opasnog otpada, operateru METAL FORMA KOS d.o.o. Pančevo, (matičnog broja: 20625830), na lokaciji u Pančevu, Kudeljarski nasip Prva br. 122d,  na k.p. br. 11416/22 KO Pančevo. 

Operater, METAL FORMA KOS d.o.o. Pančevo, Kudeljarski nasip Prva br. 122d, Pančevo, je dana 29. oktobra 2020. godine podneo ovom organu, kao nadležnom organu, Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada, na lokaciji operatera u Pančevu, Kudeljarski nasip Prva br. 122d,  na k.p. br. 11416/22 KO Pančevo.

Nakon sprovedenog postupka, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 16. septembra 2021. godine, doneo rešenje broj 140-501- 1009/2021-05, o izdavanju dozvole za skladištenje opasnog otpada, registarski broj 311 u predmetnom postrojenju.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 311 koji se nalazi na sajtu sekretarijata https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/