Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operateru: AUTOFLEX Livnica Čoka doo, Vinogradi bb, Čoka, na k.p. br. 2716 KO Čoka

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operateru AUTOFLEX Livnica Čoka doo, Vinogradi bb, Čoka, (matičnog broja: 08559279), na lokaciji u Čoki, Vinogradi bb,  na k.p. br. 2716 KO Čoka. 

Operater, AUTOFLEX Livnica Čoka doo, Vinogradi bb, Čoka, je dana 15. juna 2021. godine podneo ovom organu, kao nadležnom organu, Zahtev za izdavanje integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na lokaciji operatera u Čoki, Vinogradi bb,  na k.p. br. 2716 KO Čoka.

Nakon sprovedenog postupka, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 29. septembra 2021. godine, doneo rešenje broj 140-501- 745/2021-05, o izdavanju  integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, registarski broj 124/1 u predmetnom postrojenju.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 124/1 koji se nalazi na sajtu sekretarijata http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/