Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju integralna dozvola za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog metalnog otpada operateru DOO PROMIL ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE NOVI SAD, Titelska 6, Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog metalnog otpada operateru DOO PROMIL ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE NOVI SAD, Titelska 6, Novi Sad.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 328 koji se nalazi na sajtu sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/надлежности/сектор-за-чистију-производњу-обновљи/управљање-отпадом/регистар-издатих-дозвола/