Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Grada Novog Sada, sakupljanje neopasnog otpada sa određenih lokacija na teritoriji AP Vojvodine i transport opasnog i neopasnog otpada od navedenih mesta sakupljanja do ovlašćenog operatera na teritoriji AP Vojvodine, JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU ČISTOĆA, NOVI SAD, Sentandrejski put 3, Novi Sad.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Grada Novog Sada, sakupljanje neopasnog otpada sa određenih lokacija na teritoriji AP Vojvodine i transport opasnog i neopasnog otpada od navedenih mesta sakupljanja do ovlašćenog operatera na teritoriji AP Vojvodine, JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU ČISTOĆA, NOVI SAD, Sentandrejski put 3, Novi Sad.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 318 koji se nalazi na sajtu sekretarijata http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/