Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada za sopstvene potrebe na teritoriji AP Vojvodine privrednom društvu EKO PAPIR DOO, Branka Radičevića 200, Bačka Palanka

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada za sopstvene porenjbnj na teritoriji AP Vojvodine privrednom društvu EKO PAPIR DOO, Branka Radičevića 200, Bačka Palanka.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 240/1 koji se nalazi na sajtu sekretarijata http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/