Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada, operateru REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Dr Đorđa Radića 1, Zrenjanin

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada operateru REMONDIS Medison doo Zrenjanin, na lokaciji Dr Đorđa Radića 1, Zrenjanin, na katastarskoj parceli br. 15365/119 KO Zrenjanin.

Operater, REMONDIS Medison doo, Zrenjanin, Dr Đorđa Radića 1, je dana 15. decembra 2021.godine podneo ovom organu, kao nadležnom organu, Zahtev za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u Zrenjaninu, Dr Đorđa Radića 1, na katastarskoj parceli 15365/119 KO Zrenjanin I.

Nakon sprovedenog postupka, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 10. januara 2022. godine, doneo rešenje broj 140-501-1244/2021-05, o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada, registarski broj 324 u predmetnom postrojenju.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 324 koji se nalazi na sajtu sekretarijata http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/надлежности/сектор-за-чистију-производњу-обновљи/управљање-отпадом/регистар-издатих-дозвола/