Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog metalnog otpada, operateru STEVO VIDARIĆ PR, FITING, NOVI SAD, na lokaciji operatera, Veliki rit 9B, Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog metalnog otpada, operateru STEVO VIDARIĆ PR, FITING, NOVI SAD, na lokaciji operatera, Veliki rit 9B, Novi Sad.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 331 koji se nalazi na sajtu sekretarijata http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/