Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman i skladištenje neopasnog i opasnog otpada operatera

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 dr. zakon) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva operatera REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Dr. Đorđa Radića broj 1, Zrenjanin, za izdavanje integralne dozvole za tretman i skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera ulica Dr. Đorđa Radića broj 1, na katastarskoj parceli br. 15365/119 Zrenjanin I, Zrenjanin.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 15.12.2021. godine, operater REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Dr. Đorđa Radića broj 1, Zrenjanin,  podneo Zahtev  za izdavanje integralne dozvole za:

–           za tretman i skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u Zrenjaninu, ul. Dr. Đorđa Radića broj 1, na katastarskoj parceli 15365/119 Zrenjanin I, Zrenjanin. 

U skladu sa trenutnom situacijom u Republici Srbiji vezano za pandemiju virusa covid19, uvid u zahtev za izdavanje dozvole za tretman i skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u Zrenjaninu, ul. Dr. Đorđa Radića broj 1, može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine uz poštovanje svih propisanih mera za sprečavanje širenja virusa i uz prethodni dogovor na broj telefona: 021/487-4735 Svetlana Marušić.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 05.01.2022. godine.

               Zainteresovani mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.