Održan promotivni seminar u okviru EcoBikeNet projekta

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine učestvovali su na trećem po redu promotivnom seminaru, koji je organizovan u okviru prekograničnog projekta „Zajednički razvoj prekogranične mreže biciklističkih staza koja ima pristup prirodi“ (EcoBikeNet, HUSRB/1903/21/0113) i finasira se iz sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Seminar je organizovan u utorak, 30. novembra u Velikoj sali opštinske uprave u Adi sa ciljem da se predstavnici lokalne samouprave Ada, stručna javnosti, predstavnici udruženja građana i lokalno stanovništvo upoznaju sa aktivnostima na EcoBikeNet projektu.

Lorand Vigh – savetnik u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine je održao prezentaciju i upoznao učesnike seminara sa aktivnostima na unapređenju i popularizaciji ciklo-ekoturizma duž međunarodnog biciklističkog koridora EuroVelo 11, kao i promociji zaštićenih područja koja se nalaze u neposrednoj blizini rute. Takođe je predstavio sve aktivnosti koje su do sada realizovali partneri na ovom projektu i istakao značaj EcoBikeNet projekta na razvoju i unapređenju biciklističke rute u pograničnom području Mađarske i Srbije kroz izradu projektno-tehničkih dokumenata za izgradnju biciklističkih staza i turističke signalizacije ka zaštićenim područjima. Bila je to odlična prilika da se kroz diskusiju, koja je vođena nakon prezentacije učesnici seminara razmene svoje znanje i iskustva u vezi sprovođenja sličnih projekata na razvoju biciklističke infrastrukture i jačanja svesti o značaju biciklizma i očuvanja prirodnih vrednosti u Vojvodini.

Projekat EcoBikeNet je počeo sa realizacijom 1. decembra 2020. godine i trajaće 18 meseci. Ukupni budžet projekta: je 353 735,70 EUR-a, a kofinansiranje EU (IPA) fonda iznosi 85 %. Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, a partneri su Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i NIF Akcionarsko društvo za razvoj nacionalne infrastrukture – projektni partner iz Mađarske. Glavni cilj projekta je doprinos razvoju međunarodnog biciklističkog koridora Eurovelo 11, a projekat se odnosi na izradu odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze duž rute EuroVelo 11 kao preduslov za izgradnju biciklističkih staza u pograničnom području Mađarske i Srbije, kao i turističke signalizacije ka zaštićenim područjima na delu rute u Vojvodini.