Poseta nemačkih privrednika Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine

Nemanja  Erceg, v.d. pomoćnik pokrajinskog sekretara – Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj, sa svojim saradnicima, primio je delagaciju nemačkih privrednika na čelu sa predstavnicima Saveznog ministarstva za ekonomska pitanja i energetiku (BMWi),  u organizaciji kompanije Goduni international. 

Radna poseta je upriličena sa ciljem razmene iskustava u oblasti upravljanja otpadom, sa akcentom na predstavljanje inovativnih tehnologija u oblasti reciklaže, korišćenja otpada za dobijanje energije i mogućnosti direktnih ulaganja nemačkih investitora u vojvođanska preduzeća. 

Nemanja Erceg je nakon kratkog upoznavanja prisutnih sa radom Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, i nadležnostima u oblasti upravljanja otpadom na teritoriji AP Vojvodine, istakao značaj uspostavljanja dobrih partnerskih odnosa sa nemačkim privrednicima i izrazio nadu za dalju uspešnu saradnju.