Poseta Osnovnoj školi „Đorđe Natošević“ iz Novog Sada

Novi Sad , 25. april 2018.

U okviru Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2017/2018. godinu, predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Tamara Stojanović i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, dr Milka Budakov posetile su 25. aprila 2018. godine Osnovnu školu „Đorđe Natošević“ u Novom Sadu.
Koordinatorka Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, Vesna Miljuš i direktor škole Nedeljko Đorđić napomenuli su da ova škola već tradicionalno učestvuje u obeležavanju svih važnih ekoloških datuma i aktivnosti i istakli značaj saradnje koju imaju sa Javnim preduzećem „Nacionalni park Fruška gora“, Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, Prirodno-matematičkim fakultetom – Departmanom za biologiju i ekologiju, kao i drugim institucijama i školama u Vojvodini.
Ovom prilikom detaljno su prezentovane sve aktivnosti koje je škola do sada realizovala, kao i aktivnosti koje su okviru Programa „Za čistije i zelenije škole“ planirane u narednom periodu.