Rani javni uvid u Materijal za izradu PPPPN brane na Tisi

Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi održaće se u trajanju od 15 dana , od 21. januara 2022. godine do 04. februara 2022. godine.

Pravna i fizička lica pozivaju se da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, a najkasnije do 04. februara 2022. godine.