Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“

Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“ održaće se u trajanju od 15 dana , od 26. avgusta 2022. godine do 09. septembra 2022. godine.

Pravna i fizička lica pozivaju se da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“ u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, a najkasnije do 09. septembra 2022. godine