„SENVIBE“ projekat predstavljen na regionalnom klaster sastanku Erazmus+ projekata

Vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara Dragan Đurica i predstavnik menadžment tima projekta “SENVIBE” iz oblasti buke i vibracija, učestvovao je na regionalnom sastanku učesnika u projektima koje finansira Evropska komisija, a u okviru programa Erazmus+ iz oblasti jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Cilj ovoga sastanka bila je prezentacija toka svih projekata koji su trenutno u toku u regionu zapadnog Balkana, ali istovremeno i diskusija o predlozima kako bi ovaj program mogao da bude unapređen u sledećem ciklusu finansiranja.

Srbija koja je od ove godine “programska zemlja” imaće zadatak da pruži podršku i pomoć u realizaciji aktivnosti drugim zemljama, ali da i u okviru nacionalnih konzorcijuma kreira projektne ideje, koje će za cilj imati internacionalizaciju studijskih programa, jačanje veza između visokog obrazovanja i privrede i primenu projekata u razvoju biznisa.

Regionalni sastanak klastera učesnika projekata iz programa Erazmus+ na Zapadnom Balkanu održan je u Republici Albaniji, u Draču od 21. do 24. oktobra 2019. godine.