Rani javni uvidu u Materijal za izradu PPPPN infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonica Stara Pazova – Golubinci – Šid i železničke pruge Inđija – Golubinci

Rani javni uvidu u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonica Stara Pazova – Golubinci – Šid i železničke pruge Inđija – Golubinci održaće se u trajanju od 15 dana, u periodu od 30.03.2022. godine do 13.04.2022. godine.

Pravna i fizička lica se pozivaju da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonica Stara Pazova – Golubinci – Šid i železničke pruge Inđija – Golubinci u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, a najkasnije do 13.04.2022. godine.