Свечано потписивање уговора о суфинансирању израде планске документације

Након спроведеног јавног конкурса Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине за доделу бесповратних новчаних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину данас су у Холу Покрајинске владе представницима 13 јединица локалне самоуправе уручени и потписани Уговори о суфинансирању израде планске документације.

В.д. Помоћнице покрајинског секретара, Светлана Килибарда, поздравила је у уводном говору представнике општина Житиште, Србобран, Сремски Карловци, Опово, Беочин, Пећинци, Оџаци, Бела Црква и Бач и градова Зрењанин, Сомбор, Сремска Митровица и Вршац, којима су по основу спроведеног јавног конкурса, наменски опредељена средства за суфинансирање израде планске документације.

Традиционално, већ дужи низ година, у циљу стварања планског основа и подстицања планског уређења простора, развоја насељених места и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, инфраструктуре, пољопривреде, индустрије, туризма и других привредних грана,  а ценећи проблеме које локалне самоуправе имају са својим буџетима, овај секретаријат поред стручне пружа и финансијску помоћ општинама и градовима на територији АП Војводине у складу са могућностима буџета АП Војводине.

Конкурс је спроведен у периоду од 27.09.2021. до 26.10.2021. године. Одлука о додели средстава објављена је  02.11.2021. године.

Укупан износ додељених буџетских средстава за суфинансирање израде планске документације износи   20.000.000,00 динара.