Заплена строго заштићених животиња

У оквиру међународне операције Thunderbolt – сузбијања кријумчарења заштићених животињских врста коју је организовао Интерпол, инспектори за заштиту природе и рибљег фонда Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и припадници Полицијских управа Панчево и Нови Сад су, 11. и 12. јуна, спровели акције у којима су заплењене заштићене дивље животиње.
На територији Панчева заплењена су: два кајмана, четири питона, четири игуане, један лоптасти питон и један камелеон, а на територији Новог Сада: једна игуана, два примерка лоптастог питона, примерак колумбијске дугине бое, један карпет питон, два примерка тарантуле и један бурмански питон.
Ове животиње заштићене су према CITES конвенцији о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне.
Све заплењене животиње су адекватно збринуте у прихватилишту за заштићене врсте.
Против лица код којих су пронађене заштићене животиње биће поднете пријаве.
Стручну подршку је пружио Покрајински завод за заштиту природе.