Активности на УНЕП/ГЕФ пројекту „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“

Нови Сад, Сомбор и Суботица , 9. децембар 2016.

У оквиру УНЕП/ГЕФ пројекта „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“, представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (Драган Ђурица, помоћник покрајинског секретара за мониторинг информациони систем животне средине, мр Христина Радовановић-Јовин и Тамара Орловић), заједно са представницима међуресорне пројектне радне групе, реализовали су посету индустријским локалитетима у Новом Саду, Сомбору и Суботици, у периоду од 8-9.12.2016. године.

Пројекат се реализује у циљу пружања помоћи Агенцији за заштиту животне средине у развоју иновативних техника праћења загађености земљишта и успостављања плана детаљних истраживања контаминираних локација у Србији, уз финансијску подршку Министарства животне средине, копна и мора Републике Италије, а имплементираће га Програм Уједињених нација за животну средину (УНЕП). Међуресорну радну групу чине представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Агенције за заштиту животне средине, Градског завода за јавно здравље – Београд, Института за ратарство и повртарство – Нови Сад и Геолошког завода Србије.

У оквиру посета одржани су састанци са представницима локалних самоуправа, као и теренски обиласци угрожених локалитета (ЈП „Транснафта Нови Сад, Фабрика акумулатора Сомбор и локалитет бивше фабрике „Зорка Клотилд“ у Суботици). Као наставак пројектних активности, у наредном периоду, планирани су обиласци локалитета у Панчеву.