Активности на УНЕП/ГЕФ пројекту „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“

Панчево , 16. децембар 2016.

У оквиру УНЕП/ГЕФ пројекта „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“, представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (Тамара Орловић, Наташа Кнежевић, Љиљана Бајевић), заједно са представницима међуресорне пројектне радне групе, реализовали су посету 16. децембра 2016.г. ХИП „Петрохемији“ у Панчеву.

Пројекат се реализује у циљу пружања помоћи Агенцији за заштиту животне средине у развоју иновативних техника праћења загађености земљишта и успостављања плана детаљних истраживања контаминираних локација у Србији. уз финансијску подршку Министарства животне средине, копна и мора Републике Италије, а имплементираће га Програм Уједињених нација за животну средину (УНЕП). Међуресорну радну групу чине представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Агенције за заштиту животне средине, Градског завода за јавно здравље – Београд, Института за ратарство и повртарство – Нови Сад и Геолошког завода Србије.

У оквиру посете одржан је састанак са представницима локалне самоуправе, као и теренски обилазак ХИП „Петрохемије“.