Владимир Галић о заштићеним подручјима природе на скупу „Заједно за зеленију будућност“

Нови Сад , 30. септембар 2016.

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић, представљајући планове Секретаријата на данашњем скупу „За зеленију будућност“ на Међународном сајму „Еко-свет“, најавио је да ће веома брзо бити упућен предлог да се прогласе нова заштићена подручја природе, односно четири парка природе: најпре „Мртваје горњег Потисја“, а затим  „Босутске шуме“, „Јегричка“ и „Стара Тиса“ код Бисерног острва.

Владимир Галић је рекао да је заштита природе један од битних сегмената заштите животне средине, а да Покрајински секретаријат има овлашћење да проглашава заштићена подручја природе другог степена.  На територији АП Војводине су заштићена подручја природе на 138.000 хектара, што је 6,4 одсто њене површине.

„Међутим, оно што је битно и на чему инсистирамо  је то, да није довољно само прогласити заштићено подручје природе, донети покрајинску скупштинску одлуку и након тога одредити управљача и препустити то случају. Примера ради, ми смо 2014. године прогласили  парком природе Бању Русанда и подручје Караш-Нера. Али, у буџету за 2016. годину за њих није било новца, па смо ребалансом буџета то исправили, тако да ће ове године и Бања Русанда и Караш-Нера добити по 700.000 динара, колико у овој ситуацији можемо да дамо“, рекао је Галић.

Он је посебно истакао да се морају удружити стручни и финансијски  ресурси на свим нивоима власти, од локалне самоуправе, преко АП Војводине до Републике, у складу законима, како бисмо одржали заштићена подручја природе и здраву животну средину.

„Поред тога што морамо обезбеђивати новац, као неко ко је прогласио одређено  заштићено подручје природе, исто тако морамо водити рачуна и о управљачима. Уколико управљачи не испуњавају одређене услове, ми ћемо их мењати, у циљу што боље заштите природе“, поручио је Галић на данашњем скупу који су заједно организовали Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински завод за заштиту природе, Јавно предузеће „Завод за урбанизам Војводине“ и Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“.