Владимир Галић примио делегације из Малезије и Мађарске, учеснике светског конгреса за управљање отпадом

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић примио је данас делегације из Малезије и Мађарске, учеснике највећег Светског конгреса за управљање чврстим отпадом – ISWA 2016, који се од 19. до 22. септембра одржава у Новом Саду. Том приликом, Галић је нагласио да конгрес има веома велики значај за нашу земљу и АП војводину, с обзиром на то да су проблеми са управљањем отпадом глобални и комплексни и да упознавање са искуствима других земаља може у многоме да допринесе решавању ових питања и код нас.

„С обзиром на то да управљање отпадом представља превентиву за очување животне средине, наша обавеза је да се том питању приступи стратешки и системски“, рекао је Галић, посебно се осврнувши на обавезу коју наша земља, као кандидат за чланство у Европској унији, има у погледу усклађивања стандарда у овој области са европским директивама и стандардима.

Делегација из Малезије, коју је предводио Датук Мохамад бин Ментек, генерални секретар Министарства урбаног унапређења, становања и локалне самоуправе, рекао је да је управљање отпадом у његовој држави доживело трансформацију, када је од 13 савезних држава, седам подржало предлог да се управљање отпадом ради на националном нивоу, да је сачињен преглед стања, који обезбеђује контролу и даје индикаторе учинка. Представници Мађарске, на челу са замеником државног секретара др Мартином Макаи, изнели су своја искуства са финансирањем ове делатности и радом националног координационог тела за управљање отпадом.

Током четири дана ISWA конгреса више од 1.000 експерата и учесника, размењиваће искуства и решења из области управљања отпадом, рециклирања и повраћаја новца рециклирањем, управљања отпадним водама, управљања опасним отпадом, депонијама, електронским и осталим врстама чврстог отпада. Мисија ISWA пре свега је сагледавање отпада као ресурса за добијање енергије и, у крајњој линији, профита.