Главна књига – 2021

Главна књига – 2021

733 NIS Iđos

840  ЈП „Путеви Србије“

854 ЈП „Путеви Србије“ обилазница Рума

866 Ремондис Медисон д.о.o.

869 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада

872 НИС а.д. Нови сад – дозирање урее

874 „ЈУБ“ д.о.о. Шимановци

878 ЈП „Путеви Србије“ деоница Нови Сад Рума

880 Dunav Oil Term zel pretakaliste

883 НИС а.д. Нови Сад, Русанда

889-2 NIS Čantavir

896 Нис а.д. Нови Сад, Локве

911 Ветеринарски завод Суботица а.д. из Суботице – реконструкција

912Лафарж БФЦ доо из Беочина – Мутаљ

913 Linglong Internacional

917 Toyo Tire 2 фаза ваљара

918-2 TETO – Пројекат изградња термоелектране топлане Панчево, на кп. бр.3523/11 КО Војловица

919-2 Univerzum export-import d.о.о Aranđelovac, Огранак производни погон Инђија -„Пустара“

920 Chemical Agrosava izgradnja

921-2 Luka DP World N Sad

923 НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о.

925-3 ’’Уноградња В.В“ д.о.о. Београд, “Падина“ код Ковачице

926 ЈКП Водовод и канализација из Новог Сада

927 НИС а.д. Нови Сад Блок истраживање и производња – Палић

929 Kop Vinogradi

930-2 „Heathcare Europe“ Рума

931 НИС а.д. Нови Сад, Блок промет

932 ХИДРО – БАЗА АГРЕГАТИ д.о.о.

933 Vetropark Basaid Wind 85MW 

934 Euro KB Rent ozakonjenje terminal

936 Рапид д.о.о. из Руме

937 Karin Komerc ekspl 1090 km Kovin

939 НИС а.д. Нови Сад, Блок прерада, MTBE FB-2004 у склопу Блока 20 у Рафинерији нафте Панчево

940 НИС а.д. Нови Сад, Блок прерада, FB -0808 у склопу Блока 8 у Рафинерији нафте Панчево

941 NIS Idjos

942 НИС а.д.Нови Сад   – Србобран

943-2 НИС а.д.Нови Сад – Јаношик

944 Green Milеs Chemicals

945 Агенција за управљање лукама

946 Ind Skroba Jabuka kotao na biomasu

947 Karin Komerc ekspl Surduk Belegis

948 Лафарге БФЦ д.о.о. – ливачки песак

949 Rapid Ruma 181 km Sr Raca

950 Vetropark Lipar Kula 3

952 AD “Електромрежа Србије“ Београд – Зрењанин III

953 Ветропарк Липар д.о.о. из Новог Београда – Кула

954 Rapid Ruma 1293 km B Palanka

955 “Ашања песак“ д.о.о. – рибњак

956-2 ЈП “Путеви Србије“ из Београда, ИБ реда бр. 21

957 Leget Agregati 184 km Sr Rača

958 Leget Agregati 183 km Sr Rača

959 Leget Agregati 193 km Sr Rača Jamena

960 ЈВП “Воде Војводине“ – Ремедијације/ревитализације Великог бачког канала

961 Blach Horse Zat st

962 RNP namesavanje MTBE u ETBE

963 MTU Serbia

965 WVW A 1 alibunar azur

966 WVW B Alibunar 2 azur

967 ПОРТ АГЕНТ д.о.о. из Апатина

968 JP Elektroprivreda TE TO

969 БЕО БЕТОНИ 011 д.о.о. из Београда – Ковин

970 Livnica Kikinda Zat st

971 НИС а.д. Нови Сад, Блок Прерада – дозирање маркера и адитива 

972 Карин Комерц МД д.о.о., Ветерник – Апатин

974 Рапид д.о.о. из Руме, км 1334 Bodjani

975 Рапид д.о.о. из Руме, км 1393 Апатин

976 Рапид д.о.о. из Руме, км 191 Сремска Рача

977 Transnafta sanacija

978 Рапид д.о.о. из Руме, км 1292 Бачка Паланка

979 AD “Електромрежа Србије“ Београд, реконструкција Панчево

980 Рапид д.о.о. из Руме, км 1110 Ковин

 984 Rapid Ruma 1422 km Bezdan

985 OM Company expl jabuka

986 Petrohemija FSK TUO

988 Begej Water PPOV

989 Karin Komerc 1248km Petrovaradin

990 LafargeBFC sintet gips

991 expl Crni MB Gas Petrol

992 Rapid Ruma 1203 km Surduk

993 RNP rek inst za namesavanje BMB i ED

995 Rapid Ruma 1383 km Apatin

997 EMS rek TS Pančevo 2 TS Pancevo 3

999 Rapid Ruma 114 km Platicevo

1000 Rapid Ruma KO Grabovci