Просторни планови које је донела Скупштина АПВ од 2002. године до данас

У периоду од 2002. године до данас Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донеле следеће планске документе:

Регионални план и Програме имплементације

Просторне планове заштићених подручја

Просторне планове инфраструктурних коридора