ЕУ пројекти и међурегионална сарадња

ЕУ пројекти

О ЕУ пројектима

ИПА – Инструмент за претприступну помоћ – Програми прекограничне сарадње

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине активно учествује у реализацији пројеката из ИПА програма и на тај начин обезбеђује средства из ЕУ фондова за спровођење активности које су значајне за становништво и развој АП Војводине:

Међурегионална сарадња