ИПА Србија – Хрватска „CHAIN“

Презентација пројекта CHAIN – ИПА прекогранична сарадња Хрватска ‒ Србија

У оквиру реализације ИПА прекограничног програма Хрватска ‒ Србија 2007‒2013. пројекат CHAIN-Agriculture in cooperation with nature, у среду и четвртак, 27-28.03.2013. одржано је представљање пројекта.

Основни циљ пројекта је допринос заштити животне средине у пограничној области кроз управљање ризицима од загађења због интензивне пољопривредне производње. Пројектне активности и прекогранична сарадња ће омогућити стварање ланца сарадње на свим нивоима управљања ризицима од загађења животне средине и на тај начин допринети квалитету средине у којој живимо.

 Први састанак организовала је Лабораторија за земљиште и агроекологију Института за ратарство и повртарство, у Новом Саду, док је други састанак одржан у организацији партнера Завода за тло, Хрватског Центра за пољопривреду, храну и село у Осијеку.

Представљању пројекта у Новом Саду присуствовале су институције сарадници: Пољопривредна стручна служба Сомбор, Град Сомбор ‒ Градска управа, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, Нови Сад, Покрајински завод за заштиту природе и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Представљању пројекта у Осијеку присуствовале су институције сарадници: Осјечко-барањска жупанија ‒ Управни одјел за господарство и регионални развој, ЈУ Агенција за управљање заштићеним природним вриједностима ОБЖ, Пољопривредна савјетодавна служба, Хрватске воде, те представници пољопривредних произвођача из програмског подручја.

Пројекат су представиле руководиоци пројекта, испред Института  за ратарство и повртарство у Новом Саду, др Тијана Зеремски и, испред Хрватског центра за пољопривреду, храну и село ‒ Завода за тло у Осијеку, дипл. инж. Милена Андришић.

Основни циљ организовања овог састанка био је упознавање сарадника пројекта са главним активностима као и јачање партнерских односа пројектних тимова и сарадника. Присутнима су предочене информације о програмском подручју, законским регулативама из области деловања, потребама за стварање ланца сарадње као и основним циљевима пројекта. Пројекат је представљен кроз четири главне активности:

  1. Успостављање сарадње међу институцијама, интересним групама и пољопривредницима
  2. Припрема и спровођење мониторинга контаминације земљишта и подземне воде на контролним локацијама
  3. Едукација и информисање пољопривредних произвођача с циљем подизања нивоа знања о загађењима из пољопривреде
  4. Видљивост пројекта и промоција активности везаних за смањење загађења пореклом из пољопривреде

Након представљања, у активној дискусији са сарадницима, дефинисане су улоге појединих институција сарадника и утврђене су могућности размене постојећих података који ће допринети квалитетнијем избору локација истраживања на којима ће се извршити праћење загађења земљишта и подземне воде.

Један од циљева овог састанка био је и размена идеја и сугестија између институција сарадника и чланова пројектног тима како би на тај начин допринели што квалитетнијој реализацији пројектних задатака и дали свој допринос јачању свести о заштити животне средине.

У име пројектног тима,

 

 

 

This project is funded by the EUROPEAN UNION.

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Institute of field and vegetable crops Novi Sad and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of European Union.