Посетите заштићена подручја у Војводини

Наслов: Посетите заштићена подручја у Војводини
Аутори: Лоранд Виг, Бригита Марић, мр Оливиа Ђурековић-Тешић, мр Тамара Стојановић
Издавач: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Град Нови Сад – Градска управа за заштиту животне средине, Покрет горана Новог Сада
Језик: српски, енглески и мађарски
Година издавања: 2012
Тираж: 4000

Ова брошура представља друго допуњено издање из 2011. године. Публикација обједињује еко-туристичку понуду 15 заштићених подручја Војводине. Служи и као својеврстан приручник за упознавање природних и културно-историјских вредности ових простора. У уводном делу се добије јасна слика о врсти, улози и значају појединих еко-туристичких објеката које стоје на располагању посетиоцима. Свако од подручја представљена је текстуалним описом, фотографијама као и графичким картама о позицији и границама заштите.