Едиције

Водена или влажна подручја представљају заштитни знак јединствене природне баштине Војводине, па због тога се њиховој заштити и промоцији увек придаје посебна важност. С циљем да се кроз серију публикација представе вредности, значај и потенцијали влажних станишта, проглашених као Рамсарска подручја у Војводини 2008. године покренута је едиција под називом „Рамсарска подручја Војводине“. Књиге у оквиру ове едиције су конципиране тако да представљaју популарна издања стручно-едукативног типа, налик фото монографијама, са пуно прелепих фотографија као исечака из живота природе и човека у окружењу.

Стари Бегеј-Царска бара

Обедска бара

Слано копово

Лабудово окно