Лабудово окно

Назив едиције: Рамсарска подручја Војводине

Наслов: Лабудово окно
Аутори: др Слободан Пузовић, мр Оливиа Ђурековић-Тешић, Бригита Марић, мр Тамара Стојановић, Лоранд Виг, мр Никола Стојнић, Ранко Перић, Иштван Хам, др Лазар Лазић, др Владимир Стојановић, др Драгослав Павић, др Млађен Јовановић, Ивана Васић, Маријус Олђа
Издавач: Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој
Партнери: Покрајински завод за заштиту природе, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Јавно предузеће „Војводинашуме“
Језик: српски, енглески (посебна издања)
Година издавања: 2014
Тираж: 700 (на српском језику), 300 (на енглеском језику)

Подручје Лабудово окно налази се већим делом у границама Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“, којим управља Јавно предузеће „Војводинашуме“ и чине га ток Дунава дужине 20 километара, од аде Жилове код Дубовца, до ушће реке Нере и Рамског брда. Постало је препознатљиво као једно од најважнијих миграторних станица и зимовалишта птица водених станишта из Европе.

Иначе, Рамсарском конвенцијом о воденим стаништима, потписаном 1971. године, обезбеђује се основа за очување и мудро коришћење водених станишта и њихових ресурса. На листи рамсарских подручја од међународног значаја, до данас се нашло укупно десет подручја из Србије, од тога осам у Војводини.

„Зашто Лабудово окно? Познато је да су водена станишта најугроженија. Без воде нема живота. Очувана водена станишта су основ опстанка и нас људи и јединствене природе биодиверзитета. Лабудово окно је типичан пrимер једног подручја у Србији, јединственог на националном нивоу и, по многима, и у европским раземарама и заслужује да има овакву књиугу“ – рекао је др Слободан Пузовић, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, поводом промоције монографије у Панчеву, 20. фебруара 2015.године.