Постери – карте

Назив: Екотуристичка карта Специјалног резервата природе „Обедска бара“

Аутори: Тамара Стојановић, Ђорђе Пејаковић, Ђорђе Цветковић, Владимир Добретић

Издавач: ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“

Покровитељ: Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

Језик: српски

Година издавања: 2009.

 

Назив: Екотуристичка карта Парка природе “Јегричка“

Аутори: Миланка Мишковић, Тијана Томић, Лоранд Вигх

Издавач: ЈВП „Воде Војводине“

Покровитељ: Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

Језик: српски, енглески

Година издавања: 2009.

 

Назив: Екотуристичка карта заштићених подручја у околини Суботице

Издавач: ЈП „Палић-Лудаш“

Покровитељ: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Језик: српски, мађарски, енглески

Година издавања: 2011.

 

Назив: Мониторинг квалитета животне средине

Аутори: мр Зорана Георгијев и др Богдана Вујић

Издавач: Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

Покровитељ: Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

Језик: српски

Година издавања: 2008

 

Назив:  Мрежа аутоматских станица за континуално праћење  квалитета амбијенталног ваздуха у Војводини

Аутори: мр Зорана Георгијев и др Богдана Вујић

Издавач: Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

Покровитељ: Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

Језик: српски

Година издавања: 2008