Приручник како правилно поступити са отпадом

Управљање отпадом је битан корак у напорима за очување и унапређење животне средине и представља привредну грану која ревалоризује (враћа вредност) и искоришћава отпад и уклања његова опасна својства. Ово издање приказује најпожељнији редослед приоритета у управљању отпадом, појашњава појам рециклаже и депонија.

Поред приручника, припремљени су и флајери, брошуре и плакати.