Јавне набавке 2019

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

ЈАВНA НАБАВКA – УСЛУГА ПЕТНАЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ,  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, Ред. бр. ЈН ОП 25/2019

 • на Порталу УЈН 25.11.2019. године

ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГЕОПОРТАЛ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Ред. бр. ЈН 21/2019

 • на Порталу УЈН 15.11.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА НАБАВКА АНАЛИЗАТОРА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ЛОКАЛНУ МРЕЖУ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН МВ  24/2019

 • на Порталу УЈН 28.10.2019. године

Рок за подношење понуда је 06.11.2019. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА


ЈАВНA НАБАВКA ДОБРА – НАБАВКА СОФТВЕРА СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА У ЛОКАЛНОЈ МРЕЖИ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 20/2019

 • на Порталу УЈН 16.10.2019. године

Рок за подношење понуда је 18.11.2019. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НАБАВКА РАДНЕ СТАНИЦЕ ЗА МОДЕЛОВАЊЕ АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА, ЈН МВ 23-2019

 • на Порталу УЈН 14.10.2019. године

Рок за подношење понуда је 23.10.2019. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА  У ЗЕМЉИ

 • на Порталу УЈН 26.09.2019. године

Рок за подношење понуда је 04.10.2019. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ СОФТВЕРА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА У ЛОКАЛНОЈ МРЕЖИ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН ОП 19/2019

 • на Порталу УЈН 017.06.2019. године

Рок за подношење понуда је 17.07.2019. године до 11:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

питања и одговори везани за конкурсну документацију 1

питања и одговори везани за конкурсну документацију 2

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ДЕСЕТОМЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА ТИПА RACK SERVER DELLTM POWEREDGETM R710 И MICROSOFT СОФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА CANON iRC 2380i И ПЛОТЕРА CANON iPF 815), ЧИЈИ ПРЕДМЕТ ЈЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 3 ДО 4, РЕД. БР. ЈН ОП 18/2019

 • на Порталу УЈН 07.05.2019. године

Рок за подношење понуда је 06.06.2019. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 3
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 4

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ СОФТВЕРА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА У ЛОКАЛНОЈ МРЕЖИ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН ОП 17/2019

 • на Порталу УЈН 17.04.2019. године

Рок за подношење понуда је 17.05.2019. године до 11:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ИНТЕГРАЛНО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ

РЕД. БР. ЈН ОП  5/2019

 • на Порталу УЈН 15.04.2019. године

Рок за подношење понуда је 15.05.2019. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ДЕСЕТОМЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА ТИПА RACK SERVER DELLTM POWEREDGETM R710 И MICROSOFT СОФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА CANON iRC 2380i И ПЛОТЕРА CANON iPF 815), ЧИЈИ ПРЕДМЕТ ЈЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 4, РЕД. БР. ЈН ОП 13/2019

 • на Порталу УЈН 15.03.2019. године

Рок за подношење понуда је 15.04.2019. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПАРТИЈА 1
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПАРТИЈА 2
 3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПАРТИЈА 3

         4. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПАРТИЈА


ЈАВНA НАБАВКA – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  ЛОКАЛНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА, Ред. бр. ЈН ОП 14/2019

 • на Порталу УЈН 14.03.2019. године

Рок за подношење понуда је 16.04.2019. године до 11:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА НАДЗОР НАД ИНВАЗИВНИМ ВРСТАМА КОМАРАЦА КОЈИ ПРЕНОСЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ, Ред. бр. ЈН ОП 16/2019

 • на Порталу УЈН 14.03.2019. године

Рок за подношење понуда је 15.04.2019. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА –  СОФТВЕРСКОГ МОДУЛА ЗА МОДЕЛОВАЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА, Ред. бр. ЈН ОП 15/2019

 • на Порталу УЈН 12.03.2019. године

Рок за подношење понуда је 11.04.2019. године до 11:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА, Ред. бр. ЈН ОП 6/2019

 • на Порталу УЈН 04.02.2019. године

Рок за подношење понуда је 07.03.2019. године до 10:30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА, Ред. бр. ЈН ОП 7/2019

 • на Порталу УЈН 04.02.2019. године

Рок за подношење понуда је 07.03.2019. године до 11:30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА ИКСОДИДНИХ КРПЕЉА Ред. бр. ЈН ОП 8/2019

 • на Порталу УЈН 04.02.2019. године

Рок за подношење понуда је 07.03.2019. године до 12:30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ – МОНИТОРИНГ БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ, РЕД. БР. ЈН ОП 11/2019

 • на Порталу УЈН 01.02.2019. године

Рок за подношење понуда је 04.03.2019. године до 11:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 1

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – МОНИТОРИНГ НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ СА ИЗРАДОМ СТУДИЈЕ О ОЦЕНИ КВАЛИТЕТА И ПРОЦЕНЕ СТЕПЕНА УГРОЖЕНОСТИ, РЕД. БР. ЈН ОП 12/2019

 • на Порталу УЈН 01.02.2019. године

Рок за подношење понуда је 07.03.2019. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН ОП 1/2019

 • на Порталу УЈН 29.01.2019. године

Рок за подношење понуда је 01.03.2019. године до 9:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА ИСПИТИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И МОНИТОРИНГА КОМАРАЦА Ред. бр. ЈН ОП 3/2019

 • на Порталу УЈН 29.01.2019. године

Рок за подношење понуда је 01.03.2019. године до 12:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН ОП 2/2019

 • на Порталу УЈН 29.01.2019. године

Рок за подношење понуда је 01.03.2019. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Партија 1 – Јавна набавка добара –  ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП  ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ДИФЛУБЕНЗУРОН „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“- Назив и ознака из Општег речника набавки – 24323400 ароматичне поликарбонске и карбонске киселине, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ПАРТИЈА 1

Партија 2 – Јавна набавка  добара – ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (СЕРОТИП H – 14, СОЈ АМ 65-35) „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“ – Назив и ознака из Општег речника набавки – 24452000  инсектициди, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ПАРТИЈА 2

Партија 3Јавна набавка добара –  ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ПИРИПРОКСИФЕН „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“- Назив и ознака из Општег речника набавки – 24323400 ароматичне поликарбонске и карбонске киселине, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ПАРТИЈА 3

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ОДРЕЂИВАЊА МАСЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И САДРЖАЈА СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10) НА АУТОМАТСКИМ СТАНИЦАМА ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА (СОМБОР, КИКИНДА И ЗРЕЊАНИН) У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА, РЕД. БР. ЈН ОП 9/2019

 • на Порталу УЈН 18.01.2019. године

Рок за подношење понуда је 18.02.2019. године до 11:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 4/2019

 • на Порталу УЈН 17.01.2019. године

Рок за подношење понуда је 19.02.2019. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ