ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

2017

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга обуке за коришћење ArcGIS алата и Геопортала, ЈН МВ 23/2017

19.10.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД ДВАНАЕСТ МЕСЕЦИ, ЈН ОП 22/2017

18.10.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА БР 1.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ – ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈЕ – ФОТОМОНОГРАФИЈЕ О ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“, ЈН МБ 12/2017

17.10.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БР.1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИНТЕГРАЛНО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ, ЈН ОП 21/2017

03.07.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 20/2017

03.07.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА ИСПИТИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА, ЈН ОП 19/2017

03.07.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ДИФЛУБЕНЗУРОН ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН ОП 18/2017

03.07.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ЕДИТОРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ “ArcGIS for Desktop Standard“ до 31.12.2017. године, ЈН ОП 17/2017

13.07.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГЕОПОРТАЛ, ЈН ОП 13/2017

13.07.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ ОБЛИКОВАНЕ У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ, ПОСЕБНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2, ЈН ОП 16/2017

12.06.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПАРТИЈА 1: УСЛУГА МОНИТОРИНГА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – НИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПАРТИЈА 2: УСЛУГА МОНИТОРИНГ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – ВИСОКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ-РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТНАЕСТ МЕСЕЦИ ЈН ОП 15/2017

26.05.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПРОДУЖЕЊУ РОК АЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2.

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 3.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У 2017. ГОДИНИ, КОЈА ЈЕ ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ, ПОСЕБНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈЕ) ОД 1 ДО 2, ЈН ОП 14/2017

23.05.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПАРТИЈА 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПАРТИЈА 2


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИНТЕГРАЛНО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ ЈН ОП 10/2017

07.04.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРО 1

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АПВ У 2017. Г. ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 4 РЕД. БР. ЈН ОП 11/2017

04.04.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ПАРТИЈА 1 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УСЛУГА МОНИТОРИНГА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – НИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ПАРТИЈА 2 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УСЛУГА МОНИТОРИНГ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – ВИСОКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ПАРТИЈА 3 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УСЛУГА МОНИТОРИНГА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ПАРТИЈА 4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УСЛУГА МОНИТОРИНГА НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА ТИПА RACK SERVER DELLTM POWEREDGETM R710 И MICROSOFT СОФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА CANON iRC 2380i, ПЛОТЕРА CANON iPF 815, FIREWALL-а H3C SecPath U200-S и SWITCH-а TP LINK TL-SG 3109), ОБЛИКОВАНЕ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 5, РЕД. БР. ЈН ОП 9/2017

07.03.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

ПАРТИЈА 1 – Услуга одржавање Microsoft софтверске инфраструктуре

ПАРТИЈА 2 – Услуга одржавањ СЕРВЕРА И СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА

ПАРТИЈА 3 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (CANON iRC2380i)

ПАРТИЈА 4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (PLOTER CANON iPF815)

ПАРТИЈА 5 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (Firewall-a H3C SecPath U200-S и SWITCH-a TP LINK TL-SG3109)

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА Ред. бр. ЈН ОП 8/2017

03.03.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА      

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРО 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА Ред. бр. ЈН ОП 7/2017

03.03.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЈН МВ 2/2017

14.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЊЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКИМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 2

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЈН ОП 6/2017

03.02.2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЊЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКИМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНИХ КОНКУРСА, ОГЛАСА И ДРУГИХ ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА ЗА ПОТРЕБЕ НАРУЧИОЦА У ДНЕВНИМ НОВИНАМА КОЈЕ ПОКРИВАЈУ ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2017. ГОДИНИ ЈН МВ 1/2017

01.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЊЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА ИСПИТИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА Ред. бр. ЈН ОП 5/2017

25. јануар 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЊЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ Ред. бр. ЈН ОП 4/2017

25. ЈАНУАР 2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЊЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ Ред. бр. ЈН ОП 3/2017

25.01.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЊЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 1 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 2 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ