Јавне набавке 2018

2018

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГA ЈЕДНОГОДИШЊЕГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, РЕД. БР. ЈН ОП 22/2018

на Порталу УЈН 21.09.2018. године

Рок за подношење понуда: 22.10.2018. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 22-2018

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ТЕСТОВА ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ ЗА НЕРЕФЕРЕНТНУ МЕТОДУ МЕРЕЊА ФРАКЦИЈЕ СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10 И PM2.5) НА АУТОМАТСКОЈ СТАНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У СУБОТИЦИ, ЈН ОП 21/2018

на Порталу УЈН 15.08.2018. године

Рок за подношење понуда: 14.09.2018. године до 11:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА Ред.бр. ЈН ОП 21/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Студија о мониторингу, контроли и сузбијању иксодидних крпеља на територији АП Војводине, ЈН МВ 20/2018

на Порталу УЈН 26.06.2018. године

Рок за подношење понуда је: 05.07.2018. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА, ЈН ОП 19/2018

на Порталу УЈН 26.06.2018. године

Рок за подношење понуда: 27. јул 2018. године до 11:30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА, ЈН ОП 18/2018

на Порталу УЈН 26.06.2018. године

Рок за подношење понуда: 27.07.2018. године до 10:30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ИНТЕГРАЛНО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ, ЈН ОП 10/2018

на Порталу УЈН 26.06.2018. године

Рок за подношење понуда је 27.07.2018. године до 12:30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА НАДЗОР НАД ИНВАЗИВНИМ ВРСТАМА КОМАРАЦА КОЈИ ПРЕНОСЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ, ЈН ОП 17/2018

на Порталу УЈН 26.06.2018. године

Рок за подношење понуда: 27. 07. 2018. године до 09:30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА ИСПИТИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ, ЈН ОП 16/2018

на Порталу УЈН 26.06.2018. године

Рок за подношење понуда: 26.07.2018. године до 12:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН ОП 15/2018

на Порталу УЈН 26.06.2018. године

Рок за подношење понуда: 26. 07. 2018. године до 10:30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 2

 
 
 

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 14/2018

на Порталу УЈН 26.06.2018. године

Рок за подношење понуда: 26. јул 2018. године до 9:30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга обуке за коришћење ArcGIS алата и Геопортала, ЈН МВ 13/2018

на Порталу УЈН 27.05.2018. године

Рок за подношење понуда је: 10.05.2018. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА ТИПА RACK SERVER DELLTM POWEREDGETM R710 И MICROSOFT СОФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА CANON iRC 2380i и ПЛОТЕРА CANON, ЈН ОП 11/2018

на Порталу УЈН 27.05.2018. године

Рок за подношење понуда је: 14.05.2018. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 1: Услуга одржавање Microsoft софтверске инфраструктуре

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 2: Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података;

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 3: Услуга сервисирање по захтеву наручиоца (Canon iRC2380i)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 4: Услуга сервисирање по захтеву наручиоца (Ploter Canon iPF815);


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – МОНИТОРИНГ НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ СА ИЗРАДОМ СТУДИЈЕ О ОЦЕНИ КВАЛИТЕТА И ПРОЦЕНЕ СТЕПЕНА УГРОЖЕНОСТИ, ЈН ОП 12/2018

на Порталу УЈН 19.04.2018. године

Рок за подношење понуда је 21.05.2018. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА, ЈН ОП 9/2018

на Порталу УЈН 26.01.2018. године

Рок за подношење понуда: 27. фебруар 2018. године до 11:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА, ЈН ОП 8/2018

на Порталу УЈН 26.01.2018. године

Рок за подношење понуда: 27. фебруар 2018. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ Ред. бр. ЈН ОП 6/2018

на Порталу УЈН 24.01.2018. године

Рок за подношење понуда: 26. фебруар 2018. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 1: ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ДИФЛУБЕНЗУРОН „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 2: ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ПИРИПРОКСИФЕН „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 3: ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ПИРИПРОКСИФЕН „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ИСПИТИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И МОНИТОРИНГА КОМАРАЦА, ЈН ОП 7/2018

на Порталу УЈН 24.01.2018. године

Рок за подношење понуда: 26. фебруар 2018. године до 12:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 5/2018

на Порталу УЈН 24.01.2018. године

Рок за подношење понуда: 26. фебруар 2018. године до 9:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ1

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МОНИТОРИНГА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ –МЕРЕЊЕ НИВОА БУКЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У 2018./2019. ГОДИНИ, ЈН ОП 3/2018

на Порталу УЈН 16.01.2018. године

Рок за подношење понуда је 19.02.2018. године до 12:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЈАШЊЕЊА БР. 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ОДРЕЂИВАЊА МАСЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И САДРЖАЈА СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10) НА АУТОМАТСКИМ СТАНИЦАМА ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА (СОМБОР, КИКИНДА И ЗРЕЊАНИН) У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА, ЈН ОП 2/2018

а Порталу УЈН 16.01.2018. године

Рок за подношење понуда је 19.02.2018. године до 11:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 4/2018

а Порталу УЈН 16.01.2018. године

Рок за подношење понуда је 19.02.2018. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ